چسب آکواریوم G2100 استحکام

 G2100 نوعی چسب ترکیبی همه جانبه می باشد. این محصول در زمینه های گسترده ای چون جلوگیری از نشت، پر کردن فضای خالی، شیشه ها، پنجره ها، فلز، کاشی، PVC و مصالح ساختمانی دیگر به طور عمده کاربرد دارد.

ویژگی ها:

کاربرد ها:

 

راهنمای مصرف :

تاریخ مصرف :

66347750-021